Hình thức thanh toán


Quy định và hình thức thanh toán
1. Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt:
Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại công ty của chúng tôi.
2. Phương thức thanh toán trước:
a. Chuyển tiền/chuyển khoản: Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.
Thông tin tài khoản:

1. Ngân hàng
STK: 225050399
CTK: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÁCH NGĂN HÙNG PHÁT

Ngân hàng: ACB phòng giao dịch Lái Thiêu
Ngay khi nhận được thông báo đã chuyển khoản thành công, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho quý khách.


Ý kiến bình luận